Geodetické práce
soustředíme se kvalitu a přesnost, více než 20 let

Geodézie Dvůr Králové s.r.o.

Již více než 20 let se zabýváme tvorbou geometrických plánů a mapováním. Provádíme vytyčování hranic pozemků, nových staveb a komunikací. Zajišťujeme dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby.

Zpracováváme mapové podklady velkých měřítek pro projekt rodinných domů, hal, silnic, účelových komunikací a železnic. Provádíme měření nutná pro vyhotovení provozních řádů vodních děl.

Při zpracování geometrických plánů poskytujeme i poradenskou činnost v oblasti katastru nemovitostí. Zabýváme se polohovým a výškovým měřením jeřábových drah.