Vytyčování hranic pozemků

Vytyčení hranice pozemku se provádí v případě neznatelné nebo sporné vlastnické hranice. Vytyčení se provádí s ohledem na druh a kvalitu katastrální mapy v dané lokalitě.

V současné době existují digitální katastrální mapy (nejpřesnější), katastrální mapy digitalizované a katastrální mapy analogové. Úkolem geodetické kanceláře je zajistit si ten nejpřesnější podklad pro vytyčení hranice, což v současné době ne všechny kanceláře provádějí.

Etapy vytyčení hranic

  • Zajištění podkladů pro co nejpřesnější vytyčení hranice.
  • Vlastní vytyčovací práce v terénu včetně stabilizace hranice dle katastrální vyhlášky.
  • Pozvání všech vlastníků sousedních dotčených pozemků, seznámení je s vytyčenou hranicí a vyhotovení vytyčovacího protokolu.
  • V případě zájmu a souhlasu vlastníků je možné sepsat a podepsat souhlasné prohlášení a vyhotovit geometrický plán pro vytyčenou nebo vlastníky zpřesněnou hranici pozemku. Tak má vlastník jistotu, že jeho hranice nemůže být nikdy zpochybněna.

Pozor! Geodetická kancelář nemůže donutit vlastníky, aby respektovali vytyčenou hranici. Respektování hranice může být pouze na základě souhlasu vlastníků, v krajním případě je nutné řešit problém občanskoprávní cestou.