Inženýrská geodézie, inženýrské sítě

Poskytujeme rovněž komplexní služby v oblasti inženýrská geodézie. V tomto směru nabízíme:

  • vytyčování stavebních objektů – umístění stavby do terénu, možnost zajištění na lavičky
  • vytyčování komunikací
  • kompletní vytyčovací práce ve stavebnictví
  • zaměřování skutečného provedení staveb
  • zaměřování drobných technických objektů – např. ČOV
  • inženýrské sítě - zaměřování inženýrských sítí k rodinným domům, bytovým domům a komerčním objektům
  • kontrolní měření stavebních objektů
  • měření jeřábových drah
  • geodetické práce na vodních tocích a nádržích
  • určování kubatur při zemních pracích