Mapové podklady

Naše společnost Geodézie Dvůr Králové s.r.o. zpracovává účelové mapy velkých měřítek. Mapy jsou podrobné – polohopisné i výškopisné.

Mapové podklady slouží k projektování, například umístění stavby do terénu, projekt komunikace, rekonstrukce komunikace apod. Mapy zpracováváme ve 2D i 3D provedení. Do účelových map zakreslujeme i stávající inženýrské sítě, které získáváme od správců inženýrských sítí.  Samozřejmostí je i zákres vlastnických hranic.

Zpracované mapové podklady předáváme ve formátech: 

  • dgn
  • dwg
  • dxf
  • pdf