Jak zapíšu stavbu do katastru nemovitostí?

K zápisu je nutný originál nebo ověřená kopie kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s užíváním stavby. Dále doklad o přidělení čísla popisného (pokud bylo přiděleno) a originál geometrického plánu.

Musí se také vyplnit žádost o zápis stavby, kterou vám slušná geodetická kancelář připraví, případně si jí můžete stáhnout na www.cuzk.cz. Toto vše odešlete na příslušné katastrální pracoviště, případně vložíte do podatelny osobně.

Pokud je vše v pořádku, objeví se budova v katastrální mapě. O jejím zápisu vás však katastrální pracoviště neinformuje, pokud dostanete z KP dopis, je tam něco v nepořádku!