Proč mám na geometrickém plánu v seznamu souřadnic jako první hodnotu po číslu bodu Y a potom teprve X?

Malá zajímavost. Souřadnicový systém JTSK, zvaný též Křovákův, podle jména pána, který ho vymyslel, má oproti matematickému systému několik odchylek. První je prohození os, osa Y je vodorovná a osa X je svislá.  

Dále je to narůstání hodnot. Hodnoty na ose Y narůstají od východu k západu a na ose X od severu k jihu. Jedná se vlastně o třetí matematický kvadrant, jen s prohozenými osami. Z tohoto důvodu je v geodézii běžné a rozšířené používat nejprve hodnotu Y a potom teprve X.