Nechal jsem si vyhotovit geometrický plán, proč není zakreslen v katastrální mapě?

Učinit změnu v katastru může pouze vlastník, který k tomu učiní nějaký právní krok – vloží kupní smlouvu, nechá zapsat stavbu.  

Geometrický plán je sice katastrálním pracovištěm potvrzen, ale pouze čeká na právní listinu. Geodet to učinit nemůže, pouze obstaral jednu z listin nutných pro zápis do katastru.