Mám pozemek, na který se dostanu pouze přes pozemek souseda. Může mi zakázat po svém pozemku chodit?

Bohužel může. V současné době je to bohužel poměrně častý problém. V krajním případě byste se mohl obrátit na soud, ale výsledek je nejistý.  

Radím, pokud máte se sousedem dobré vztahy, zřídit si věcné břemeno na právo vstupu (chůze a jízdy) a nebo od souseda odkoupit pozemek s přístupovou cestou. V prvním případě je vhodné nechat si zhotovit geometrický plán na vymezení věcného břemene, ve druhém je geometrický plán nutný. Co se týká agendy, první případ je jednodušší. Radil bych s rešením problému neotálet.