Jaký je rozdíl mezi vytyčením a zaměřením?

Zjednodušeně řečeno, zaměřením vzniká obraz (mapa) toho, co v terénu skutečně existuje (budova, komunikace, plot, mezníky)... Výsledkem jsou souřadnice bodů Y,X,Z v souřadnicovém systému JTSK (jednotná trigonometrická síť katastrální).  

Vytyčení je proces opačný. Z obrazu (z mapy, z projektu) geodet získá souřadnice Y,X,Z a ty pak vytyčuje v terénu. Tedy vytyčuje něco, co v terénu ještě není (hranice, nový dům, nová komunikace).