Geodet - Geodézie Dvůr Králové s.r.o.


V regionu východních Čech, nejčastěji v okolí měst Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Jaroměř a Náchod, naše společnost Geodézie Dvůr Králové s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti geodézie. Děláme zejména geometrické plány, geodetické práce v investiční výstavbě a zpracováváme mapové podklady. V oboru geodézie jsme profesionálové, kteří zejména v lokalitách Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Jaroměř a Náchod poskytují kvalitní služby. Působíme v celém regionu východních Čech, nejčastěji však zakázky realizujeme skutečně v regionech Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Jaroměř a Náchod.

Geodézie - Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Jaroměř a Náchod

Naše společnost Geodézie Dvůr Králové s.r.o. pro vás zpracuje geometrický plán – nutný pro zápis stavby do katastru nemovitostí, pro prodej nebo koupi části pozemku, pro vyznačení věcného břemene na části pozemku nebo pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku. Potřebujete v regionech Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Jaroměř a Náchod geometrický plán? Pokud ano, naše firma Geodézie Dvůr Králové s.r.o. je tu pro Vás.

Zaměření staveb, dělení pozemků, vytyčování hranic pozemků

V oblastech Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Jaroměř, a Náchod děláme zaměření staveb, parcelaci – dělení pozemků nebo vytyčování vlastnických hranic. Zaměřujeme se také na vytyčování stavebních objektů, vytyčování komunikací, zaměřování drobných technických objektů, např. ČOV, dále naše firma Geodézie Dvůr Králové s.r.o. zaměřuje inženýrské sítě k rodinným domům.

Geodetické práce v investiční výstavbě, inženýrská geodézie Dvůr Králové

Firma Geodézie Dvůr Králové s.r.o., která působí zejména v regionech Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Jaroměř a Náchod, se zaměřuje i na geodetické práce v investiční výstavbě. Děláme například vytyčování stavebních objektů, vytyčování komunikací, zaměřování skutečného provedení staveb, kontrolní měření, zaměřování jeřábových drah, také podélné a příčné profily. V oboru inženýrská geodézie jsme profesionální geodetická firma, která v oblastech Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Jaroměř a Náchod dodržuje veškeré legislativní podmínky a dohodnuté termíny. Naše firma Geodézie Dvůr Králové s.r.o. v oboru geodézie poskytuje také odborné poradenství.

Geodézie Dvůr Králové s.r.o. – mapy závodů, digitální mapy ve formátu 2D i 3D

Zpracováváme také základní mapy závodů a vytváříme účelové mapy velkých měřítek. Mapy, které pracovníci naší firmy Geodézie Dvůr Králové s.r.o. zpracovávají, jsou podrobné – polohopisné i výškopisné. Mapové podklady slouží k projektování, například umístění stavby do terénu, projekt komunikace apod. Mapy vám naše společnost Geodézie Dvůr Králové s.r.o. může dodat ve 2D i 3D provedení. Do účelových map zakreslujeme i stávající inženýrské sítě, které získáváme od správců inženýrských sítí. Mapy dodáváme v papírové formě a digitálně ve formátech .dgn, .dwg, .dxf a .pdf.

Geodézie Dvůr Králové – Kontakt – Dvůr Králové, Trutnov, Jaroměř, Náchod

Jste-li z regionů Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Jaroměř a Náchod či z dalších míst východních Čech a máte-li zájem o naše služby v oblasti geodézie, kontaktujte nás: Geodézie Dvůr Králové s.r.o., tel.: 499 320 160, e-mail: geodezie.dknl@tiscali.cz.


Geodézie Dvůr Králové s.r.o se prezentuje na serverech Východočeské stavby.cz a Východočeský Internet.cz.